Cryptex CRK-601 vandálbiztos beléptető! A kalapács sem árt neki! 

Mi a beléptető rendszer?

A beléptető rendszer egy olyan biztonságtechnikai megoldás, melynek fő feladata, hogy meggátolja az illetéktelenszemélyek és járművek bejutását egy objektumba, illetve hogy a bejutásra jogosult személyek és járművek mozgását regisztrálja, szabályozza.

A legtöbb beléptető rendszer vagyonvédelmi funkciója mellett több más felhasználási lehetőséggel is rendelkezik. Ilyen például a munkaidő nyilvántartása, bizonyos személy, személyek hollétének meghatározása, az egyes munkaterületeken eltöltött idő hosszának rögzítése, stb.

Az általunk telepített Cryptex beléptető- és munkaidő-nyilvántartó termékcsalád tagjai napjaink biztonságtechnikai rendszereinek fontos összetevői. A beléptető rendszerek használatával magasabb biztonsági szinten tudhatjuk mindennapjainkat.

Cryptex beléptető rendszerek

Cryptex beléptetők Windows operációs rendszer alatt futnak, és munkaidő-nyilvántartóelemei hálózati környezetben működő Access vagy SQL adatbázis alapú rendszerek.

beléptető- és munkaidőnyilvántartó-rendszerek használatával az alkalmazottak belépési jogai ellenőrzés alatt tarthatók, és a naplófájlok havi kiértékelésével a munkaidőkezelés adminisztrációja is elvégezhető. A rendszer számos biztonsági és kényelmi funkcióval rendelkezik, alkalmazása anyagi haszonnal jár, miközben segítségével maximális biztonság érhető el.

Beléptető rendszerek csoportosítása

1. On-line beléptető rendszer

On-line beléptető rendszerről beszélünk, ha a tranzakciókat (áthaladás iránya, ideje, helye, áthaladó személye, stb.) folyamatosan nyomon tudjuk követni.

 Ezeknél a rendszereknél szükség van egy folyamatosan üzemelő számítógépre, amely a beléptető rendszerrel állandó kapcsolatban áll.

A kapcsolat megszűnése nem okoz adatvesztést, mert a legtöbb beléptető rendszer rendelkezik belső memóriával, amelyben a kapcsolat helyreállásáig minden szükséges információt eltárol.

Az on-line rendszerek általában több belépési ponttal rendelkező struktúrák.


2. Off-line, azaz autonóm beléptető rendszer

Off-line, vagy más néven autonóm beléptető rendszerről beszélünk, ha a beléptetést végző eszköznek nincs folyamatos számítógépes kapcsolata, így a tranzakciók számítógépen nem kerülnek rögzítésre.

A legtöbb esetben ezek a beléptetők is tárolják az információkat belső memóriájukban, amelyek onnét a későbbiek során kiolvashatóak.

A tárolható tranzakciók száma a belső memória méretétől függően változik; amennyiben a rögzített adatok mennyisége eléri a memória kapacitás maximumát, a legrégebben tárolt adatok törlődnek, és helyükre újak kerülnek.

Az off-line rendszerek általában egy-két belépési pont vezérlésének ellátására képesek.

Beléptető rendszer a felhasználó szemével

A beléptető rendszer felhasználója számára az egész struktúra nem bonyolultabb egy azonosító eszköznél, ami dönt a kártya érvényességéről, és ennek függvényében vagy engedélyezi az áthaladást az adott beléptető kapun, vagy nem.

A valóságban azonban egy beléptető rendszer mögött ennél sokkal bonyolultabb technikai megoldás rejlik, melynek megvalósításhoz több olyan alkotóelem is szükséges, amire a felhasználó nem is gondol.

A beléptető rendszer fő alkotóelemei

Az olvasó berendezés feladata az azonosítandó eszköz információinak leolvasása, írása és továbbítása a központ felé, valamint visszajelzés küldése a leolvasást végző személy felé. Utóbbi általában fény és/vagy hangjelzés formájában történik meg. Az információ továbbítása különböző protokollok szerint történhet, melyek közül az alábbiak a legelterjedtebbek:

  • RS485 – nagy távolságban alkalmazható, biztonságos, több eszköz is felfűzhető,
  • RS232 – kis távolságban használható, csak egy olvasót tud kezelni,
  • Wiegand – széles körben elterjedt, de kevésbé biztonságos, és csak egy olvasót tud kezelni.

A terminál egy olyan eszköz, ami az olvasó és a központ közötti kapcsolatot biztosítja. Rendelkezhet intelligenciával; ebben az esetben saját maga is el tudja dönteni, hogy az olvasó által bevitt információ nyomán mit kell tennie. Egy intelligenciával nem rendelkező terminál a központhoz továbbítja a leolvasott információt, ami válaszként jelzi számára, hogy mit kell tennie. Egy terminál általában két olvasó kezelésére alkalmas.

A terminálok buszrendszerben, vagy – a korszerűbbek – ethernet kapcsolaton át kommunikálnak egymással, és a központtal. A legelterjedtebb buszrendszer az RS485. A busz két végén lévő eszköz távolsága elérheti az egy kilométert is, és a rendszer ipari környezetben is képes megállni a helyét.

A terminálok a fent leírtakon túl más funkciókat is ellátnak, például a rajtuk elhelyezett relék segítségével vezérlik az ajtónyitó berendezéseket, működtetik a beléptető kapukat.

A központ (más néven kontroller, vagy vezérlő) az az eszköz, ami a terminálokon keresztül beérkezett információk alapján meghozza a szükséges döntéseket. Ezek általában mikrokontrolleres céleszközök, melyek egy számítógéphez is csatlakoznak.

A jogosultakról és a belépési pontokról minden információ a központban tárolódik. Ezen kívül addig, amíg át nem kerülnek a számítógépre, a tranzakciók is itt kerülnek elraktározásra. A vezérlőben tárolt információk megváltoztatása a számítógépen keresztül lehetséges; ezzel vihetünk fel új személyt, vagy belépési pontot, változtathatjuk meg a jogosultsági szinteket.

Bizonyos központok össze is kapcsolhatóak egymással, így nagy kiterjedésű (akár más országban lévő) objektumok beléptetésének központi üzemeltetése is megoldható.


Beléptető rendszer telepítése

Összefoglalva elmondható, hogy egy beléptető rendszer összeállításánál számtalan lehetőség közül választhatunk. Különböző módjai lehetnek az áthaladók azonosításának, a beléptető kapuknak, és maguknak a vezérlő rendszereknek, illetve azok egyes elemeinek is, ezért a rendszer kialakításakor a lehető legpontosabban kell megfogalmaznunk elvárásainkat, igényeinket, céljainkat.

A technikai tervezést és megvalósítást – még egyszerűbbnek tűnő rendszerek esetén is – célszerű szakemberek bevonásával végezni; ellenkező esetben számos kellemetlen meglepetés érhet bennünket.

Az általunk elvégzett munkára garanciát vállalunk.